Qazaxıstan aparılan qazma işləri

Qazağıstan Respublikasında qazma sahəsində işlər aparılır.

Belarusiyada aparılan qazma işləri

Belarusiya Respublikasında qazma sahəsində işlər aparılır.

Rumıniyada aparılan qazma işləri

Rumıniya Respublikasında qazma qurğuları və avadanlıqlarının ölkəmizə davamlı idxalı ilə bağlı işlər aparılır.

Çində aparılan qazma işləri

Çin xalq Respublikasında qazma qurğuları və avadanlıqlarının ölkəmizə davamlı idxalı ilə bağlı işlər aparılır.