Qazma işlərində qəza və mürəkkəbləşmənin qarşısının alınması, metodları və təklifləri

Neft və qazma xətalarının qarşısının alınması təhlükəsizliyin  qorunması, ətraf mühitin mühafizəsi və neft və qaz əməliyyatlarının səmərəliliyinin təmin edilməsi üçün çox vacibdir. Neft və qazma xətalarının qarşısını almağın bəzi yolları:

1.Risklərin qiymətləndirilməsi.
2.Avadanlıqlara müntəzəm texniki qulluq və yoxlama.
3.Mütəxəssislərin və texnologiyanın davamlı təkmilləşdirilməsi.