Təchizatın idarə edilməsi

Dəniz qazmasında təchizat idarəçiliyi dənizdə qazma əməliyyatları üçün tələb olunan mal və xidmətlərin tədarükünün idarə edilməsi prosesinə aiddir. O, qazma işləri üçün lazım olan bütün növ avadanlıqları və materialların əhatə edir. Qazma əməliyyatlarının səmərəli şəkildə aparılmasını təmin etmək, həmçinin dayanma müddətini minimuma endirmək üçün tədarükün idarə edilməsi vacibdir.